BU GECELER BİD’AT MİDİR ?

3 Nisan 2019by esderUS20190

Üç aylar dediğimiz zaman dilimi geldiğinde son yıllarda mutlaka insanların gündemine ”Bid’at” konusu gelmektedir. Bu konuyu sürekli gündemde tutarak insanların kafasını İslam’ı anlama noktasında düzeltmeye çalışırlarken karıştırmaktadırlar. Bir grup kendisini Ehl-i Sünnet olarak tanımlayan Selefi dediğimiz anlayış bu konuyu şiddetle gündemde tutuyor. Diğer bir grup Ehl-i sünnet çizgisinin dışında olduğu zaten ifade eden Mu’tezile gündemde tutuyor.

Sağlamlığı, zayıflığı, uydurması sürekli tartıştırılan Hadis ilmi bu iki kesim tarafından iğdiş edilmiştir. Artık en sahih hadis-i şerifler hakında dahi şüpheler uyandırılmaktadır. Ama bu böyledir diye hakkı söylememezlik olmaz. Şu çok iyi bilinmelidir ki; üç aylar ve bu aylardaki geceler bizlere hadis yoluyla gelmektedir. Kadir gecesi ise zaten ayetle sabittir. Bu gecelerin varlığı bir kısmı hadisler ile bir kısmı ayetler ile sabittir. Bu gecelere ait özel ibadetleri Peygamberimiz s.a.v’in yapmadığı yine bu gecelere ait hadislerden anlaşılmaktadır. Bu konuyu anlarken ve insanlara izah ederken bunun üzerinden gidilmelidir. Gecenin kendisiyle ilgili bir sorun değil, o geceye ait özel ibadetlerin sorunu izah edilmelidir.

Halk işinde gücünde çalışırken dini öğrenmek için bir geleneği takip ederken ayet ve hadis konusunu derinliğine inerek belli ayrışımları yapamayabilir. Bu konuları Ehl-i sünnet çizgisini bilenlerin merhameti kuşanarak anlatması elzemdir. Her konu makamında izah edilmelidir. İslam’ı yaşamaya çalışan fakat yanlış yapanlara anlatacağımız ile İslam’ı ortadana kaldırmak için çalışanlara anlatacağımız aynı olmamalıdır.

İnsanları Kur’an’a ve Sünnet’e davet yani İslam’a davet bizim boynumuzun borcudur. Rabbim hakkıyla bir üç aylar geçirmeyi ve sonunda aff olunanlardan olmayı bizlere nasip etsin.

esderUS2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


BALTIMORE

Headquarters

Interactively coordinate proactive “outside the box“ thinking.
+ 1 555 2367890

www.bold-themes.com

info@bold-themes.com

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box“ thinking.