image
  • 28 Kasım 2018

Uzman Psikolog Halil YILDIZ

ESDER

Cumartesi Sohbetleri’nin bu haftaki misafiri Uzman Psikolog Halil YILDIZ hocamızdı. Sosyal Medyanın Aile Üzerine Etkileri isimli sunumunu yaptı.

Sohbetine ”sağlıklı ailenin ön koşulu, aileyi oluşturan bireyler arasındaki ilişkilerin sağlıklı olması ve sağlam temellere dayanması” gerektiği konusuyla giriş yaptı.

Sanal dünya veya sanal alem, bireylerin; aile içi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına, bu ilişkilere derinlik kazandırılmasına, aileyi oluşturan bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimin etkin ve kalıcı kılınmasına yardımcı olacak yerde tam tersine zamanlarını çalmakta olduğuna vurgular yaptı.

Müslümanların yaşamları Allah’a karşı vazifeleri, sosyal hayatı, aile içi görevleri ve çocuklarının eğitimi, günlük işleri, uyuması, dinlenmesi konusunda İslam’a göre hareket etmeleri gerekirken sosyal medya yüzünden hayatların artık allak bullak olduğu bir döneme işaret eden hocamız Müslümanların özellikle televizyon’un zararlı etkilerine karşı uyarılarda bulunarak sohbetini bitirdi.

Yoğun bir katılımın olduğu sohbetimizden sonra ikram edilen çaylar eşliğinde yeni kafeteryamızda devam etti…

Leave a Comment